Drugiego dnia szkoleniowego o 15.30, po wszystkich wykładach nastąpi rozstrzygnięcie konkursu dla Uczestników szkolenia

W Konkursie mogą wziąć udział jedynie Resellerzy Konkurs nie obejmuje Sponsorów, Patronów Medialnych, Obsługi, pracowników NEC
Nagrody mogą otrzymać tylko Ci uczestnicy szkolenia, którzy będą uczestniczyć we wszystkich prezentacjach oraz odnotują się na liście obecności w recepcji w dniu 18.10.2018 do godziny 11 i 19.10.2018 do godziny 10.15 oraz obecni podczas finału konkursu.
Warunkiem otrzymania nagrody jest również udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące sponsora nagrody.

Informacje o Nagrodach w tegorocznej edycji Konkursu zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

Zachęcamy Sponsorów do ufundowania nagród w Konkursie!
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Partnerem Organizacyjnym Konferencji.

 

 

Zasady Konkursu:

W Konkursie dla Aktywnych mogą wziąć udział jedynie uczestnicy szkolenia aktywnie biorący udział w obydwóch dniach szkoleniowych. Wymagana jest rejestracja na Recepcji szkolenia 18 oraz 19 października 2018 (do godziny 11-tej) oraz obecność na wykładach i sesjach warsztatowych. Wiedza zdobyta podczas dwóch dni imprezy pozwoli odpowiedzieć na pytania konkursowe.
Losowo wybrani uczestnicy (spełniający kryterium obecności na szkoleniu w oba dni) muszą udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie / pytania dotyczące oferty poszczególnych Sponsorów Konkursu.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Monika Początek.

 

 

 

 

Organizator Konferencji

 

NEC Display Solutions Europe GmbH z europejską siedzibą w Monachium w Niemczech jest odpowiedzialne za działania firmy na obszarze EMEA. Dzięki korzyściom biznesowym, jakie niesie za sobą dostęp do wiedzy i technologii NEC Corporation oraz własnemu działowi badawczo-rozwojowemu, firma jest jednym z największych światowych dostawców oferując najszersze na rynku portfolio produktów do wyświetlania obrazu. Firma posiada szeroką ofertę monitorów, od podstawowych do profesjonalnych i specjalistycznych, takich jak np. wielkoformatowe monitory do zastosowań reklamy cyfrowej Digital Signage, monitory graficzne oraz medyczne. Oferta projektorów obejmuje produkty do różnych zastosowań, od lekkich przenośnych projektorów, poprzez projektory biznesowe, dla edukacji, projektory 3D, aż do urządzeń do pracy ciągłej (np. w systemach POS) i cyfrowych projektorów kinowych. 

Copyright NEC Display Solutions 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.