1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wieniawskiego 39 (31-436 Kraków), zarejestrowaną w CEIDG, NIP: 676 003 27 01, REGON 003909892,
Kontakt z Marengo – tel.: 124135202; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko, adres e-mail nazwa firmy, adres firmy, NIP będą przetwarzane w celu:
- obsługi uczestnictwa w Konferencji Sharp/NEC Hybrid Competence Days
- obsługi Konkursów organizowanych podczas Konferencji
- promocji i marketingu działalności prowadzonej przez P.H.P. Marengo s.c. (dalej Marengo), świadczonych usług oraz oferowanych produktów
------ podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy , tj. udziału w konferencji oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji konferencji Sharp/NEC Competence Days 12-13 września 2023 r., takie jak: podmioty współorganizujące konferencję, w tym podmioty zajmując się serwisem IT, obsługujące platformę konferencyjną oraz zajmujące się obsługa prawną, a także podmioty współfinansujące konferencję, tj. sponsorzy i partnerzy
--- pragniemy poinformować, iż podmiot te dokonują przetwarzanie danych osobowych – działając na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. spoza UE / organizacji międzynarodowej;

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
a) przez czas niezbędny do zrealizowania Konferencji - w przypadku wzięcia udziału w Konferencji, a także po jej zakończeniu w celu:
- dochodzenia roszczeń w związku z uczestnictwem w Konferencji,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
b) do dnia wycofania zgody – w przypadku wyrażenia zgody na poszczególne sposoby przetwarzania.
6. Ma Pan/ Pani prawo: dostępu do swoich danych (na podstawie art. 15 RODO),do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO).

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu;

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konferencji.

 

 


 

Sharp NEC Display Solutions jest jednym z czołowych światowych dostawców monitorów LCD, ścian video, ekranów LED oraz projektorów. Polskie Przedstawicielstwo zlokalizowane w Krakowie działa już od 30 lat. Firma posiada szeroką ofertę monitorów desktopowych i wielkoformatowych, od modeli podstawowych do profesjonalnych i specjalistycznych takich jak chociażby: wielkoformatowe monitory do zastosowań reklamy cyfrowej, monitory do budowy ścian video, czy monitory interaktywne m.in. do zastosowań meeting rooms. Portfolio wyświetlaczy wielkoformatowych zamykają moduły LED, zarówno do instalacji indoor, jak i outdoor. Oferta projektorów obejmuje produkty do różnych zastosowań, od przenośnych biznesowych projektorów, poprzez projektory instalacyjne, urządzenia do pracy ciągłej, aż po cyfrowe projektory kinowe.

Copyright NEC Display Solutions 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.